Историски и материјални фрагменти од средновековен Штип